Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Програма роботи

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою
 «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти»
на базі 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 123» м. Дніпра Дніпропетровської області на 2016–2020 роки

№ пор.

Зміст

Відповідальний

Строки

виконання

Очікувані результати

І. Підготовчий етап

(вересень 2016 - серпень 2017 р.)

1.

Аналіз нормативно-законодавчих, наукових та науково-практичних педагогічних літературних джерел та передового педагогічного досвіду з метою впровадження опрацьованих матеріалів у навчальний процес

Директор школи,

наукові керівники

Вересень –

 Грудень

2016р.

Створення бази даних для впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес

2.

Підвищення медіакомпетентоності педагогів на курсах підвищення кваліфікації, тренінгах та конференціях.

 

Директор школи, наукові керівники

 

Протягом року

Результативність

3.

Робота з різновидами медіакультури: шкільна, позашкільна, батьківська, медіаосвіта дорослих.

Наукові керівники,

директор школи

 

 

Протягом року

Стратегія підготовки педагогіних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій

4.

Формування складу творчих груп учителів-дослідників, шкільного психолога для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

Наукові керівники, директор школи

Вересень 2016р.

Творча група

5.

Участь у семінарі-нараді з питань упровадження медіаосвіти.

 

Наукові керівники, директор школи

Вересень 2016р.

Використання отриманого для  дослідно-експериментальної роботи

6.

Проведення тижня медіаосвіти.

Творча група

Квітень 2017р.

Підвищення рівня медіакультури всіх учасників експерименту.

7.

Проведення першого етапу діагностики рівня медіакультури та анкетування учнів щодо впровадження в школі медіаосвітніх інновацій

Директор школи
психолог,

класні керівники

Протягом

року

Коригування методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів

8.

Проведення анкетування вчителів та батьків з метою виявлення готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Директор школи, класні керівники, психолог

Квітень 2017р.

Коригування методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

9.

Підготовка дидактичного, інформаційного, технологічного наповнення медіаосвітніх курсів за вибором для учнів початкової, середньої та старшої школи.

Директор школи

Протягом

 року

Навчально-методичні матеріали

10.

Участь у семінарах та нарадах з питань упровадження медіаосвіти

Наукові керівники,
директор школи

Протягом

 року

Збірка матеріалів семінарів та

нарад

11.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за перший етап

Наукові керівники,

директор школи

Травень

2017р.

Науковий звіт

ІІ. Концептуально-діагностичний етап

(вересень 2017 р. –  серпень 2018 р.)

1.      

Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження              медіаосвіти

Директор школи

Вересень 2017 р.

Програми  семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників    із питань упровадження               медіаосвіти

2.      

Забезпечення підвищення кваліфікації вчителів-експериментаторів на курсах, тренінгах медіа-освітнього напрямку.

Директор школи

Протягом

 року

Підвищення медіакомпетентності вчителі – експериментаторів.

3.      

Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології впровадження медіаосвіти та функцій курсу за вибором в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

Директор школи

Протягом

 року

Підвищення медіаосвітньої          кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного               впровадження

4.      

Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду

Наукові керівники,

директор школи

Протягом

 року

Електронний ресурс, медіа освітній сайт

5.      

Проведення тижня медіаосвіти.

Творча група

Квітень 2018р.

Підвищення рівня медіакультури всіх учасників експерименту.

6.      

Проведення діагностики рівня медіакультури  серед учнів щодо впровадження в школі медіаосвітніх інновацій

Директор школи, психолог, вчителі медіакультури

 

Квітень

2018 р.

Внесення змін до методичної  роботи за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів

7.      

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі

Наукові керівники, директор школи

Травень

2018 р.

Науковий звіт

ІІІ. Формувальний етап

(вересень 2018 р. – серпень 2019 р.)

    1.

Сприяти розвитку медіакомпетентності старшокласників під час вивчення курсу за вибором в різних типах профільних класів

Наукові керівники, директор школи

Протягом

року

Підвищення рівня медіа-

компетентності учнів експериментальних навчальних закладів

     2.

Створення умов для інтеграції медійних практик дорослих і дітей, розвитку сімейної                  медіакультури

Директор школи,

вчителі медіаосвіти

Протягом

року

Розвиток сімейної медіакультури

     3.

Проведення тижня медіаосвіти.

Творча група

Квітень 2019р.

Підвищення рівня медіакультури всіх учасників експерименту.

     4.

Розробка методичних матеріалів з курсу за вибором  для учнів початкової, середньої та старшої школи.

Наукові керівники, директор школи

Протягом

року

Методичні матеріали

    5.

Здійснення моніторингу розвитку медіаосвіти учнів та їх батьків

Директор школи,

класні керівники,

психолог

 

Квітень 2019 р.

Використання результатів            моніторингу для визначення                  подальшої роботи в умовах                   експерименту

     6.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап

Наукові керівники, директор школи

Травень

2019 р.

Науковий звіт

ІV. Узагальнювальний етап

(вересень 2019 р. – серпень 2020 р.)

1.

Обробка результатів дослідно-експериментальної роботи

Наукові керівники, директор школи,

психолог,

класні керівники

Вересень

2019 р.

Поповнення бази даних медіаосвіти школи

2.

Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту

Наукові керівники, директор школи, вчителі медіаосвіти

Грудень 2019 р.

Результати аналізу експериментальних даних

 

3.

Надання рекомендацій щодо внесення змін у навчально-виховний процес з метою впровадження системи шкільної медіаосвіти

Наукові керівники, директор школи

Протягом

року

Підвищення рівня медіаосвіти

4.

Проведення тижня медіаосвіти.

Творча група

Квітень 2020р.

Підвищення рівня медіаосвіти всіх учасників експерименту.

4.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації

Наукові керівники, директор школи, вчителі медіаосвіти

Протягом

року

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

5.

Підготовка пропозицій щодо внесення змін у навчальні плани та зміст медіаосвіти для масового впровадження системи шкільної медіаосвіти.

Наукові керівники, директор школи, вчителі медіаосвіти

Протягом

року

Результативність системи шкільної медіаосвіти

6.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі

Наукові керівники, директор школи

Квітень 2020 р.

Науковий звіт

7.

Участь у проведенні циклу масових заходів із метою популяризації результатів шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання для сприяння масовому впровадженню медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Наукові керівники, директор школи, вчителі медіаосвіти

 

Травень 2020 р.

Популяризація оновленої системи медіаосвіти.

 

 

                  Директор школи                                                                                                   В.В.Желєзна