Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №123" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Звіт директора

30.05.2019 рік

Звіт директора школи за 2018 – 2019н.р.

та завдання на 2019 – 2020н.р.

 

         У 2018-2019 навчальному році Середня загальноосвітня школа № 123 Дніпровської міської ради забезпечувала навчання 563  учнів у 22 класах.

В щорічному звіті директора школи аналізується виконання перспективного та річного плану розвитку закладу, як перебудовується освітній процес у відповідності з прийнятими новими законодавчими актами України.

 

Стан освітнього процесу початкової школи

У початковихкласах на кінець ІІ семестру навчалося 255 учнів. Навчання велося у режимі одної зміни п’ятиденного тижня. Навчально-матеріальна база достатня для забезпечення виконання Державного стандарту початкової школи. Учні початкових класів забезпечені підручниками на 100%. Навчання відбувалося в кабінетах, які обладнані наочністю, в тому числі зробленою самими учителями, містять достатньо додаткової літератури, всі кабінети  обладнано аудіовізуальними засобами навчання. 

У початковій школі з 1 вересня 2018р. функціонує 10 класів та 2 групи продовженого дня.  За рішенням педагогічної ради всіх  учнів переведено до наступного класу.

Результати навчальних досягнень учнів перших класів оцінюються вербально, оцінки в балах не виставляються.

Загалом по 2-4 класах маємо 62% якості знань і середній бал – 8,2. По класах маємо такий показник якості:

 

 

 

За результатами річного оцінювання  32  учні (17%) 2-4 класів показали високий рівень навчальних досягнень,  82 учні  (45%)  засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні, 69 учнів (38 %) засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. Учнів, які засвоїли навчальний матеріал початкової школи на початковому рівні у 2018 – 2019н.р. у школі немає. При підведенні підсумків якості знань з’ясувалося, що є учні, які мають по одній оцінці іншого рівня, що не їм змоги досягти свого основного рівня навченості:

Поляков Д., Фрадлін А. (2-Б кл.),

Базь А., Іващенко І., Микитюк М., Москаленко А. (3-Б кл.)

Репешко Б., Коровнікова О. (4-Б кл.),

Колісник О., Колісник А., Лісіченко О. (4-В кл.).

 

Освітній моніторинг в середній школі

Освітній моніторинг  - передбачає вивчення рівня навченості учнів з окремих предметів, класів за підсумками навчального року, за підсумками ДПА,середнього балу навчальних досягнень, рейтингу навчальних досягнень учнів та класу, рівня згуртованості класних колективів.

Так, 2018-2019н.р. закінчили 244 учні 5-9 класів, які отримали такі результати:

 

 

 

Середній бал учнів 5-9 класів становить 7,3, а якість знань складає – 32%

-159 учнів показали середній рівень навченості, що складає 65%;

-89 учнів навчаються на достатньому рівні – це відповідає 36%;

- 8 учнів 5-9 класів досягли високого рівня навченості – 3%.

Проаналізувавши стан успішності дійшли висновку, що майже в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Крім того за підсумками річного оцінювання майже в кожному класі є учні, які мають по одній оцінці іншого рівня, що не дає їм змоги досягти свого основного рівня навченості. Такими учнями є:

Подольна П. (5А кл.) – математика 6 балів;

Кайнога Д. (5А кл.) – математика 6 балів;

Долга П. (5Б кл.) – математика 6 балів;

Дідик К. (5Б кл.) інформатика 9 балів;

Гурський І. (6А кл.) математика 6 балів;

Михайлюк М. (6А кл.) українська мова 6 балів;

Мінаєва М. (7А кл.) фізика 6 балів;

Левченко О. (7А кл.) фізика 6 балів;

Чумак М. (8Акл.)  геометрія 6 балів;

Кравцов І. (8А кл.) українська мова 6 балів;

Лобода Д. (8Б кл.) алгебра 6 балів;

Кійк Д. (8Б кл.) фізика 3 бали

Коваль Р. (9Акл.)  хімія 6 балів;

Осадчий М. (9Бкл.) геометрія 6 балів;

Росущан В. (9Б кл.) геометрія 6 балів;

 

За підсумками річного оцінювання у школі є учні, які засвоїли програмовий матеріал з окремих предметів на початковому рівні. Для такої категорії дітей вчителі-предметники склали графіки додаткових занять на канікулах та розробили певні завдання для підвищення рівня навченості. З графіками додаткових занять ознайомлені класні керівники, учні, батьки.

 На початку навчального року за попитом батьків для учнів 5-11 класів були додатково відкриті гуртки та факультативи: математика, українська мова, фізика, англійська мова, історія тощо.

Аналіз успішності учнів показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати вчителям-предметникам, а саме диференційований підхід до навчання учнів; використання ТЗН, наочності, роздаткового матеріалу; дозування та перевірка домашніх завдань.  Необхідно визначити причини зниження успішності в окремих класах, намітити шляхи їх подолання.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо успішності є низька мотиваційна основа, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння вчителями і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорі й на засіданнях ШМК, з’ясовувалися причини низької ус­пішності учнів та були намічені шляхи їх подолання.

До державної підсумкової атестації допущено 45 дев’ятикласників. Згідно довідки КНП «ДЦПМСД № 12» ДМР від ДПА звільнено ученицю 9А класу Афанасьєву Вікторію.

 

Моніторинг навчання учнів старшої школи

У 2018-2019 навчальному році в 10-11 класах навчається 63 учні. Профіль навчання – «українська філологія».

На кінець навчального року маємо такий результат:

Клас

Середній бал

Якість

10

7,3

35

11

7

20

10-11

7,2

27

Учениця 10 класу Лебедєва Вікторія показала високий рівень знань. Є учні, які навчаються не в міру своїх сил і могли б показати кращі результати, досягши достатнього рівня, але мають 6 балів з математики. Це учні 10 класу: Захаренко В., Ковальов А., Губа К., Шаран В.

Загалом якість знань по школі становить 42%

Учнів, які звільнені від ДПА у формі ЗНО немає. 

 

Стан виконання освітніх програм

Згідно  з річним планом  проведено аналіз виконання освітніх  програм у 1-11 класах з усіх навчальних предметів у межах часу, відведеного робочими навчальними планами на вивчення предметів з 3 вересня по 24 травня  2019року.

Перевірено:

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за освітніми програмами.

2. Фактична кількість використаних годин:

-  використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

-  відповідність вивчення освітнього матеріалу  календарному плануванню;

- послідовність вивчення освітнього матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему;

3. Виконання вчителями вимог освітніх програм:

-  кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання,обов’язкових  контролюючих видів робіт (аудіювання, читання вголос та мовчки, говоріння діалогічне та монологічне) з української та англійської мов у 2-11 класах.

- розподіл освітнього матеріалу;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з

    графіком тематичного оцінювання.

4. Стан ведення  зошитів з математики, англійської мови, української мови та літератури у 2 – 11 класах

5.Об’єктивність  оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам освітніх програм:

 -оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

-проведення тематичного обліку навчальних досягнень учнів;

-правильність виставлення семестрових оцінок.

         У школі учителі-предметники спланували роботу на основі освітніх програм  і кількості годин, визначених робочим навчальним планом закладу освіти. І  за кількістю  проведених навчальних годин і за змістом  навчальні плани та програми виконано на  98,8%. Вчителями  повністю відпрацьовано графік   контрольних робіт за кількістю  тематичного оцінювання. Обов’язкові  контролюючі види робіт з: географії, біології, історії, фізики, хімії  української та англійської мов, української літератури,  математики виконано на 100%. Практичні та лабораторні роботи  з географії, біології, фізики,хімії виконано в повному обсязі. Рівень знань учнів  перевірено шляхом проведення моніторингу.

        

Робота з педагогічними кадрами

Загальна кількість педагогічних працівників школи станом на 24.05.2019р. становить 37 осіб. З них:

 • вчителі –29
 • керівники – 4
 • практичні психологи – 1
 • асистенти вчителів – 3 

 

Освітній рівень:

 • з вищою освітою – 30
 • з незакінченою освітою –
 • з середньою спеціальною – 7
 • з середньою загальною –

 

Сумісники – 1

Пенсіонери – 5

 

Стаж роботи:

 • до 3 років – 5
 • 3 – 10 років – 9
 • 10 – 20 років – 10
 • понад 20 років – 13
 •  

 

 

 

Категорійний склад педагогів:

 • вища категорія – 13
 • І категорія – 6
 • ІІ категорія – 2
 • Спеціаліст – 16

 

 

Мають звання:

 • Вчитель-методист – 5
 • Старший вчитель – 5

 

У 2018-2019 н.р. згідно подання директора школи черговій атестації підлягало два педагогічних працівники:

- Кошиль Л.В., учитель зарубіжної літератури, на підтвердження встановленої раніше кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - курсова перепідготовка у 2018р., попередня атестація 2014 р.;

- Жежер П.С., учитель трудового навчання, технологій, на підтвердження присвоєних раніше кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист» - курсова перепідготовка у 2018р., попередня атестація 2009 р.;

Також до атестаційної комісії надійшли три заяви на позачергову атестацію:

-    Білозерова Т.В., учитель географії, на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» - курсова перепідготовка у 2015р., попередня атестація 2015р.;

- Різак А.П., учитель інформатики, на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої  категорії» - курсова перепідготовка у 2015р., попередня атестація 2016р.;

- Крячко А.М., учитель історії та географії, на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої  категорії» - курсова перепідготовка у 2018р., попередня атестація 2016р. початкові класи.

Відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія вивчала педагогічну діяльність вище вказаних вчителів шляхом відвідування уроків, позаурочних та позакласних заходів, моніторингу навчальних досягнень учнів.

Рішенням атестаційної комісії І рівня від 22.03.2019р.:

- Різак А.П., учителю інформатики,присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

- Крячко А.М., учителю історії та географії, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;

- Кошиль Л.В., учитель зарубіжної літератури, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня на підтвердження встановленої раніше кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

- Жежер П.С., учитель трудового навчання, технологій, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про підтвердження присвоєних раніше кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «учитель-методист»;

- Білозерова Т.В., учитель географії, відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель».

Атестація та курсова перепідготовка  вчителів школи

 

 

 

К-ть працівників

%

Атестація

5

14

Курсова перепідготовка

6

16

 

 

 

Про  організацію харчування учнів станом на травень 2019 року

Перелік питань

 

Контингент

Загальна кількість учнів

563

Кількість учнів 1-4-х кл.

255

Кількість учнів 5-9-х кл.

244

Кількість учнів 10-11-х класів

63

Охоплення харчуванням

Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені всіма видами харчування

557

%

99

З них: кількість учнів 1-4-х кл.

255

%

100

З них: кількість учнів 5-9-х кл.

239

%

98

З них: кількість учнів 10-11-х кл.

63

%

100

Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені гарячим харчуванням

494

%

88

З них: кількість учнів 1-4-х кл.

255

%

100

З них: кількість учнів 5-9-х кл.

191

%

78

З них: кількість учнів 10-11-х кл.

48

%

76

Пільгове харчування

Кількість дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС

1

З них забезпечено безоплатним харчуванням

1

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3

З них забезпечено безоплатним харчуванням

3

Загальна кількість дітей з малозабезпечених сімей

4

З них забезпечено безоплатним харчуванням

4

Загальна кількість дітей з багатодітних сімей

60

З них забезпечено безоплатним харчуванням

60

Загальна кількість дітей з ООП, які навчаються у ЗНЗ

11

З них забезпечено безоплатним харчуванням

11

Дієтичне харчування

Кількість учнів, які перебувають на диспансерному обліку

14

З них: організовано дієтичне харчування

14

%

100

Харчування в ГПД

Кількість учнів, які відвідують групу подовженого дня

60

З них охоплено гарячим харчуванням

60

%

100

Кількість учнів забезпечено безоплатним харчуванням

15

З них: звільнені від оплати 100%

            звільнені від оплати 50%

6

9

%

25

         Комісія громадського контролю за якістю харчування учнів на початку кожного семестру здійснює перевірку з питань асортименту продукції, перевірки цін на основні справи, наявність контрольних порцій, якості та дотримання норм виробів та продуктів харчування. Батьки учнів школи мають змогу щоденно ознайомитися з меню та фіксувати пропозиції та скарги щодо харчування у книзі скарг та пропозицій, яка розміщена на стенді у шкільній їдальні.

 

Стан дитячого травматизму за 2018-2019н.р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я» та з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладі освіти, протягом 2018 – 2019 навчального року була продовжена робота по  створенню безпечних умов освітнього процесу: проведена профілактично-роз’яснювальна робота щодо попередження нещасних випадків, проведені заходи з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

В школі протягом 2018 – 2019н.р. не зареєстровано жодного випадку дитячого та дорослого травматизму.

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності школи

на 2019 -2020  навчальний рік

Основні  завдання з освітньої діяльності на наступний навчальний рік:

- будова освітнього процесу у відповідності до законодавчих актів України, нового державного стандарту освіти;

- надання якісних освітніх послуг, що є нагальною потребою сьогодення;

- створення умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (ст. 20 закону України «Про освіту»): продовження функціонування  3-х класів з інклюзивним навчанням 2а, 2в, 3а, 3б;

- вдосконалення  практики державно- громадського управління закладу;

- забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання і виховання їх впровадження у  освітній процес;

- створення умов до навчання дітей різних соціальних категорій;

- впровадження проектів «Я у медіапросторі» (1-4 кл.), «Основи медіа грамотності» (8-9 кл.), «Медіакультура» (10-11 кл.);

- відкриття 2-х перших класів за концепцією «Нова українська школа»; введення німецької мови з першого класу (варіативна складова);

- допрофільне навчання у 9-х класах: математика, українська мова;

 - навчання за профілем «українська філологія» у 10 та 11 класах;

- вивчення двох іноземних мов з 5-го класу: англійська, німецька;

- адаптація  учнів  1-х класів та  учнів 5-х класів до навчання;

- впровадження новітніх технологій навчання, долучаючи учнів до світових джерел інформації через мережу Інтернет;

- забезпечення якісної підготовки та проведення ДПА і ЗНО;

- забезпечення наступності між початковою школою, середньою школою, старшою школою навчального закладу;

- введення годин факультативів, курсів за вибором, які сприяють якісному вивченню предметів базового компоненту: математика, українська мова, історія, фізика, англійська мова, зарубіжна література, тощо;

- організація роботи гуртків «Дебати», військово-патріотичного і спортивного напрямку.

 

Забезпечення прав особистості на загальну освіту

 • створення рівних можливостей для дітей і молоді в здобутті якісної освіти   обсягах національного стандарту;
 • створення умов для соціально незахищених, багатодітних та малозабезпечених сімей; здійснення профілактичних заходів з питань запобігання правопорушень та дитячої бездоглядності;
 • підтримка обдарованих, творчо працюючих учнів;
 • забезпечення організаційно-правової основи функціонування школи;
 • забезпечення збереження життя та здоров’я учнів і співробітників школи; охорона  праці та БЖД;
 • забезпечення виконання Закону України «Про освіту» та охоплення учнів навчанням.

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА КЗО «СЗШ №123» ДМР  І.А.АГАШАРИФОВОЇ  за 2017-2018 н.р.

 

З вересня 2017 року розпочалася ера втілення нового Закону України «Про Освіту». Вся робота нашої школи направлена на виконання основних засад цього Закону, а саме головної

Мети повної загальної середньої освіти -  всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей  в учнів, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою, вона має три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки. Чітко визначено, що з 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становить три роки.

Однак закон вказує, що 12-річне навчання може бути введено і раніше.

У нашій школі діють:

- орган самоврядування працівників закладу освіти = педрада, загальні збори;

- орган самоврядування здобувачів освіти = «ДРАЙВ»;

- органи батьківського самоврядування;

      - загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

Згідно Статті 30 вся діяльність нашої школи побудована на  прозорісті та інформаційної відкритості – інформація оприлюднюються на стендах, веб - сайті школи.

 Значна увага в управлінськіий діяльності  приділяється Ст. 42   -Академічна доброчесність.

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання.

Головним завданням школи  є постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя й колективу в цілому.

Аналіз роботи методичної служби – заступник директора Тюміна В.О.

В школі створені умови для всебічного розвитку особистості вчителя.

Основними напрямами методичної роботи були:

- надання допомоги вчителям з окремих теоретичних та методичних питань щодо удосконалення педагогічної компетентності (семінари, консультації, засідання МО, наставництво, співбесіди, методичні наради, тренінги). Але, я вважаю, велике значення для творчого зростання вчителя має самоосвіта, прагнення жити в ногу з часом.

     Адміністрацією, спільно з методичною радою, проводилося:

- виявлення, вивчення та узагальнення досвіду інноваційної діяльності вчителів та поширення узагальнених матеріалів досвіду;

- надання методичної підтримки тим, хто активно вносить позитивні зміни в навчальний процес. В школі працюють Шкільні методичні комісії.

- Початкова школа - третій рік  працює за проектом «Інтелект України».

- Ми вступили в  експеримент «Створення системи наскрізної медіа освіти» - в навчальний процес впроваджуються курси за вибором: «Я у медіапросторі» поч..шк, «Основи медіаграмотності» серед.шк., «Медіакультура» стар.шк.

- У цьому році саме наша школа стала одним із базових закладів з перепідготовки вчителів початкової школи Концепції «Нова українська школа».

- За власною ініціативою, я відвідала семінар в м. Київ, і , як наслідок, наша школу вибрали в числі 50-х шкіл України міжнародного проекту Германія,Великобрітанія,США «Вивчай та розрізняй: інфо-медіаграмотність». Наші вчителі вже проходять тренінги з впровадження

 цього проекту з вересня 2018р.

Наші вчителі також брали участь :

-          Всеукраїнський вебінар «Розвиток навичок 21 століття через проектно-зорієнтоване навчання»;

-          Всеукраїнський вебінар «Сучасне патріотичне виховання»;

-          тренінгові курси «Основи соціальної і здоров’язбережувальної компетентності» та інше

 За результатами 2017-2018 навчального року учні школи стали переможцями конкурсів, турнірів, олімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт:

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру.

- Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН м.Дніпро.

-Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів .

- Науково-просвітницька конференція до Дня слов’янської писемності і культури.

- Літературне читання приурочене 100-річчю від дня народження О.Гончара.

- Онлайн-олімпіади «На урок»(українська мова та література),інфор, поч..шк

- Наші учні пройшли тренінги ,семінари у м.Київі в МАН з фізики.

Під час аналізу роботи методичної служби виявлено низку питань, які потребують уваги та розв’язання: впровадження сучасних педагогічних технологій навчання й виховання обдарованих та здібних дітей, організація науково-дослідницької діяльності учнів, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду.

 

Методична робота.   

      Сьогодні одним із провідних напрямів освітньої реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні принципу єдності їх інтересів.

     Головними завданнями школи є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя й колективу в цілому, створення умов для підтримання інтелектуального фону, виховання дієвого інтересу до навчально-виховної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення потреб у самовдосконаленні. Тому робота в школі спрямована на формування особливого типу педагога з новим мисленням – демократичним, інтуїтивним, прогностичним. Розв’язанню цього завдання сприяє розроблена структура шкільної методичної роботи, система нарощування та оновлення фахових знань, нових педагогічних ідей та технологій, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

      Отже, метою роботи методичної служби є створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів.

    Методична служба в школі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем вчителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів.

    Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, нормативно - правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано внутрішньошкільний наказ №197 від 30.08.2017 р. «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017 – 2018 навчальному році».

     Педагогічний аналіз і оцінювання діяльності школи в цьому навчальному році показали, що науково – методична робота була спрямована на вирішення теми школи: «Система роботи над педагогічною проблемою: інноваційні методи».

       Основними напрямами методичної роботи були:

- надання допомоги вчителям з окремих теоретичних та методичних питань щодо удосконалення педагогічної компетентності (семінари, консультації, засідання МО, наставництво, організація самоосвіти, співбесіди, методичні наради, тренінги);

- опанування діяльнісних технологій навчання та методи їх трансформування в педагогічну практику;

- проведення експериментальної діяльності.

     Професійно-особистісні якості вчителів розвивалися в напрямах формування:

- ціннісніх орієнтацій, адекватних завданням розвитку школи та вимогам інноваційних методик навчання;

- упровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, ефективного педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій;

- навичок самоаналізу та саморегуляції педагогічної діяльності.

     Адміністрацією спільно з методичною радою проводилося:

- виявлення, вивчення та узагальнення досвіду інноваційної діяльності вчителів, та поширення узагальнених матеріалів досвіду;

- надання методичної підтримки тим, хто активно вносить позитивні зміни в навчальний процес.

     Використовувалися різні засоби, форми, методи вдосконалення професійної майстерності педагогів, серед них найбільш поширеними були такі:

- інноваційні повідомлення з показом уроків та поданням їх на конкурсній основі до ДАНО;

- розвиток традиційних і пошук нових форм методичної роботи;

- групові консультації для вчителів, які активно впроваджують завдання компетентнісного та діяльнісного характеру;

- сумісна розробка завдань, що забезпечують умови отримання знань, відповідно до вимог державних стандартів базової та початкової загальної освіти;

- узагальнення та розгляд інноваційного педагогічного досвіду.

       Методичний супровід здійснювався диференційовано з:

- молодими та малодосвідченими вчителями;

- керівниками предметних методичних об’єднань;

- вчителями, які атестувалися;

- вчителями, які проводили відкриті уроки;

- вчителями початкової ланки.

       Крім такої диференціації працювали динамічні творчі групи вчителів з підготовки та проведення засідань педагогічних, методичних рад, постійні творчі групи з реалізації науково-методичної проблеми школи, експерементально-дослідницької роботи, впровадження питань національно-патріотичного виховання.

       Школа вже третій рік поспіль працює над впровадженням науково-педагогічного проекту «Інтелект України», знаходиться на ІІ етапі реалізації педагогічної експериментальної діяльності «Створення системи наскрізної медіаосвіти» - в навчальний процес впроваджуються курси за вибором: «Я у медіапросторі», «Основи медіаграмотності», «Медіакультура». У цьому році саме наш навчальний заклад став одним із базових закладів з перепідготовки вчителів Концепцією «Нова українська школа».

       Вчителі початкової школи активно співпрацюють з ДАНО, де беруть участь у конкурсах розробок найкращих уроків з експериментально-дослідницької роботи:

-          «Медіакультура» - Теличко Н.М., Явтушенко Л.О., Крячко А.М., Тюміна В.О.;

-          «Основи здоров’я» - всі вчителі початкової школи, що пройшли сертифікацію на порталі превентивної освіти;

-          «Нова українська школа» (розробки ранкових зустрічей) – Ліб Н.І., Тюміна В.О., Явтушенко Л.О.

       Також вчителі активно приймають участь в міських, обласних та всеукраїнських конференціях, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах:

-          київський семінар «Вивчай та розрізняй: інфо-медіаграмотність»;

-          обласний науково-практичний семінар «Наскрізна медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення особистості»;

-          науково-теоретичний семінар-практикум «Формування соціальної особистості вчителя як важливе науково-методичне завдання»;

-          міський семінар для вчителів зарубіжної літератури;

-          тренінг «Концептуальні аспекти створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання»;

-          міський семінар-практикум для вчителів хімії та біології «Наскрізне екологічне навчання та виховання»;

-          тренінгові курси «Основи соціальної і здоров’язбережувальної компетентності»;

-          Всеукраїнський вебінар «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів»;

-          вебінар для вчителів «Інтернет-олімпіада – сучасний інструмент використання ІКТ в освітньому процесі»;

-          Всеукраїнський вебінар «Розвиток навичок 21 століття через проектно-зорієнтоване навчання»;

-          Всеукраїнський вебінар «Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання молодших школярів в умовах НУШ»;

-          Вебінар «Інструменти для розвитку критичного і креативного мислення дітей»;

-          Всеукраїнський вебінар «Сучасне патріотичне виховання»;

-          Всеукраїнський вебінар «Навчитись вчитись: мислення зростання – основа розвитку учнів»;

-          Всеукраїнський вебінар «Інформаційно-комп’ютерні системи у процесі управління НУШ: можливості мережі»;

-          Всеукраїнський вебінар «Електронні освітні ігрові ресурси – нові можливості для Інклюзивної освіти» тощо.

      Узагальнення матеріалів досвіду здійснювалося за підтримкою заступників директора з навчально-виховної роботи. Такий підхід до узагальнення досвіду надавав можливості вчителю відхиляли другорядне, усвідомлювати стрижневу ідею інноваційної педагогічної діяльності, спрямованої на вирішення проблем, пов'язаних з новими вимогами до організації навчання учнів.

        Поширення ефективного досвіду відбувається за такими формами:

- захист досвіду;

- опис досвіду в друкованому вигляді для зберігання в методичному кабінеті;

- виступи носіїв досвіду на засіданнях методичних об′єднань, семінарських заняття;

- наставництво;

- проведення відкритих уроків з висвітленням основної ідеї досвіду;

- майстер-класи.

      Теми досвідів свідчать, що інноваційний пошук учителів знаходиться в колі проблем використання інноваційних методик навчання, застосування ефективних форм організації самостійної роботи учнів, прийомів створення позитивної мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності, соціалізації навчального середовища.

     Ураховуючи нові вимоги нормативних документів, що регламентують організацію роботи з обдарованими учнями, розвиток педагогічної компетентності слід спрямовувати на створення інноваційних умов організації індивідуальної роботи з обдарованими дітьми. Центральне місце в структурі методичної роботи займає участь в конкурсах, турнірах, олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт.

За результатами 2017-2018 навчального року учні школи, переможці конкурсів, турнірів, олімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт:

Назва конкурсу, турніру, олімпіади

Заг.

к-ть учасн.

Переможці І ступеня

Переможці ІІ ступеня

ПІБ вчителя

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 

 

 

31

2 (Луценко Є., Богун Г.)

-

Компаоре О.В.

1 (Сухоруков К.)

4

Теличко Н.М.

1 (Брага М.)

6

Дубонос Т.Г.

1 (Чернобаєва Є.)

1

Явтушенко Л.О.

-

3

Крячко А.М.

-

2

Баранник Н.О.

І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН м.Дніпро

 

 

2

 

 

ІІ місце (Лебедєва В. – 9-А клас);

ІІІ місце (Клімова С. – 9-А клас).

 

 

Онуфрієва І.В.

ІІ (обласний) етап

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

 

 

2

 

 

-

 

 

-

 

 

Онуфрієва І.В.

 

 

 

Міжнародний конкурс

«Колосок – 2017»

 

 

 

 

72

6 (Пелехань А., Нежива П., Сухоруков К., Воловик М., Русакова Н., Москалець Н.)

2

 

Теличко Н.М.

3 (Коношук Б., Долгова Д., Дмитрова С.)

 

Пеня Л.М.

1 (Набокова К.)

2

Крячко А.М.

-

2

Дубонос Т.Г.

-

13

Петрова О.С.

-

19

Онуфрієва І.В.

Вебінар до тижня «Всеукраїнського дня безпечного інтернету»

 

19

 

-

 

-

 

Різак А.П.

 

Міжнародний математичний конкурс

«Кенгуру – 2018»

 

 

39

-

2

Пеня Л.М.

2 (Соколенко М.,    

                 Чернобаєва Є.)

-

Явтушенко Л.О.

-

2

Теличко Н.М.

-

2

Зражевська О.В.

-

3

Компаоре О.В.

 

 

Онлайн-олімпіада «На урок»

(предмети початкової школи)

 

 

 

 

40

9(Ткаченко П., Поляков Д., Небеленчук Я., Лобода А., Капліченко Т., Надеін М., Волонтирець І., Тиманів-ський С., Андрусик К.)

1

Тюміна В.О.

3 (Білокобилко В., Черно-баєва Є., Бурчак А.)

3

Явтушенко Л.О.

3 (Бобков Д., Коваль Д.,  Зухтікова П.)

2

Ліб Н.І.

3 (Павлова М., Долгова Д.,

Дмитрова С.)

4

Пеня Л.М.

Онлайн-олімпіада «На урок»

(інформатика)

 

145

4

10

Кушніренко О.О.

16

24

Різак А.П.

Онлайн-олімпіада «На урок»

(українська мова та література)

 

22

 

1

 

3

 

Бурчак С.І.

Літературний вечір «Чужої біди не буває»

 

2

 

-

 

2

 

Кошиль Л.В.

Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів

6-8 класів

 

2

 

Підсумки конкурсу в червні 2018 р.

 

Кривошея Г.В.

Компаоре О.В.

Літературне читання приурочене

100-річчю від дня народження О.Гончара

 

 

5

 

 

-

 

 

1

 

 

Кошиль Л.В.

Науково-просвітницька конференція до Дня слов’янської писемності і культури

 

 

9

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Кошиль Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

        Під час роботи над науково-методичною темою було виявлено низку питань, які потребують уваги та розв’язання: упровадження сучасних педагогічних технологій навчання й виховання обдарованих та здібних дітей, організація науково-дослідницької діяльності учнів, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду. Плануємо продовжити працювати над проблемою пошуку та впровадження ефективних технологій сучасного уроку, особливо звернути увагу на впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, створювати необхідні умови для навчання всіх дітей, самореалізації і соціалізації кожної особистості як громадянина України, вдосконалення життєтворчих компетенцій та загальнонавчальних компетенцій вміння вчитися.

Аналіз навчальної роботи заступник директора Білозерова Т.В.

Аналіз діяльності школи за 2017 – 2018н.р. та завдання на 2018 – 2019н.р.

                У 2017-2018 навчальному році Середня загальноосвітня школа № 123 Дніпровської міської ради забезпечувала навчання 530  учнів в 21 класі.

В щорічному звіті директора школи аналізується виконання перспективного та річного плану розвитку закладу, як перебудовується освітній процес у відповідності з прийнятими новими законодавчими актами України.

Стан освітнього процесу початкової школи

У початкових класах на кінець ІІ семестру навчалося 234 учні. Навчання велося у режимі одної зміни п’ятиденного тижня. Навчально-матеріальна база достатня для забезпечення виконання Державного стандарту початкової школи. Учні початкових класів забезпечені підручниками на 100%. Навчання відбувалося в кабінетах, які обладнані наочністю, в тому числі зробленою самими учителями, містять достатньо додаткової літератури, всі кабінети  обладнано аудіовізуальними засобами навчання. 

У початковій школі з 1 вересня 2017р. функціонує 9 класів та 2 групи продовженого дня.  За рішенням педагогічної ради всіх  учнів буде переведено до наступного класу.

Результати навчальних досягнень учнів перших класів оцінюються вербально, оцінки в балах не виставляються.

По класах маємо такий показник якості:

Клас

Середній бал

Якість

2-А

8,7

84

2-Б

8,1

57

3-А

8

63

3-Б

7,1

40

3-В

8,9

83

4-А

7,6

55

4-Б

7,5

44

1-4

8

61

 

За результатами річного оцінювання  27  учнів (15%) 2-4 класів показали високий рівень навчальних досягнень,  83 учні  (46%)  засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні, 69 учнів (39 %) засвоїли навчальний матеріал на середньому рівні. Учнів, які засвоїли навчальний матеріал початкової школи на початковому рівні у 2017 – 2018н.р. у школі немає. При підведенні підсумків якості знань з’ясувалося, що є учні, які мають по одній-дві оцінки, які не дають змоги досягти свого основного рівня навченості:

Коношук Богдан (2-А кл.),

Полуян Уляна (3А кл.),

Білокобилко Іннеса,Репешко Богдан, Сегеда Д. (3-Б кл.),

Грущак Максим, Найданова Емілія, Тулубенко Данило (4-А кл.),

Волошинський В., Іванов Д., Набокова К., ПавленкоМ. (4-Б кл.)

Освітній моніторинг в середній школі

Освітній моніторинг  - передбачає вивчення рівня навченості учнів з окремих предметів, класів за підсумками навчального року, за підсумками ДПА,середнього балу навчальних досягнень, рейтингу навчальних досягнень учнів та класу, рівня згуртованості класних колективів.

Так, 2017-2018н.р. закінчили 244 учні 5-9 класів, які отримали такі результати:

Клас

Середній бал

Якість

2017/18

2017/18

5-А

9,4

88

5-Б

7,5

16

6-А

7,6

38

6-Б

7,1

21

7-А

8,1

22

7-Б

7

9

8-А

7,6

37

8-Б

7,3

18

9-А

8

56

9-Б

7,1

24

5-9

7,7

33

 

-163 учня показали середній рівень навченості, що складає 69%;

-69 учнів навчаються на достатньому рівні – це відповідає 28%;

- 12 учнів5-9 класів досягли високого рівня навченості – 5%.

Проаналізувавши стан успішності дійшли висновку, що майже в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня.Крім того за підсумками річного оцінювання майже в кожному класі є учні, які мають по одній оцінці іншого рівня, а всі інші оцінки свого рівня. Такими учнями є:

Селєзньова К. (5Акл.) – математика9 балів;

Литвин В. (5Бкл.) – англійська мова 6 балів;

Неклеса А. (5Бкл.) – математика 6 балів;

Плєскачова А. (5Бкл.) – образотворче мистецтво 6 балів;

Ярош В. (5Бкл.) – природознавство 6 балів;

Андрійченко С. (5Бкл.) – інформатика 6 балів;

Вінарська В. (6Акл.) – англійська мова 6 балів;

Шапран А. (6Акл.) – англійська мова 6 балів;

Сірченко М. (6Акл.) – математика 6 балів;

Одношевна Т. (6Бкл.) – математика 6 балів;

Чернишов Д. (6Бкл.) – математика 6 балів;

Білокобилко Л., Коротаєва Н., Кравцов І., Павленко А. (7Акл.) – мають 6 балів з алгебри;

Чумак М. (7Акл.) – геометрія 6 балів;

Волкова А. (7Акл.) – хімія 6 балів;

Міщенко П. (7Акл.) – трудове навчання 6 балів;

Коваль Р. (8Акл.) – хімія 6 балів;

Прядко Д. (9Акл.) – фізика 6 балів.

Учнів, які засвоїли програмовий матеріал з окремих предметів на початковому рівні в школі немає. З грудня місяця після аналізу якості знань учнів за попитом батьків для учнів 5-11 класів були додатково відкриті гуртки та факультативи: математика, українська мова, фізика, інформатика, біологія, хімія, географія, англійська мова, тощо.

Аналіз успішності учнів показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати вчителям-предметникам, а саме диференційований підхід до навчання учнів; використання ТЗН, наочності, роздаткового матеріалу; дозування та перевірка домашніх завдань.  Необхідно визначити причини зниження успішності в окремих класах, намітити шляхи їх подолання.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо успішності є низька мотиваційна основа, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння вчителями і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорі й на засіданнях ШМК, з’ясовувалися причини низької ус­пішності учнів та були намічені шляхи їх подолання.

Учнів, які звільнені від ДПА в школі немає. До державної підсумкової атестації допущено 46дев’ятикласників.

Моніторинг навчання учнів старшої школи

У 2017-2018 навчальному році в 10-11 класах навчається 49 учнів. Профіль навчання технологічний.

На кінець навчального року маємо такий результат:

 

Клас

Середній бал

Якість

10

7,1

18,5

11

7,8

29

10-11

7,5

23

 

Учениця 11 класу Федорова С. має початковий рівень знань, всі інші учні старшої школи навчаються на середньому та достатньому рівні.

Загалом якість знань по школі становить 43%

Учнів, які звільнені від ДПА у формі ЗНО немає. 

Стан виконання навчальних планів та програм

Згідно  з річним планом  проведено аналіз виконання навчальних планів і  програм у 1-11 класах з усіх навчальних предметів у межах часу, відведеного робочими навчальними планами на вивчення предметів з 1 вересня по 31 травня  2018року.

Перевірено:

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

2. Фактична кількість використаних годин:

-  використання годин інваріантної та варіативної складових навчального плану;

-  відповідність вивчення навчального матеріалу  календарному плануванню;

- послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему;

3. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

-  кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання,обов’язкових  контролюючих видів робіт (аудіювання, читання вголос та мовчки, говоріння діалогічне та монологічне) з української та англійської мов у 2-11 класах.

- розподіл навчального матеріалу;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з

    графіком тематичного оцінювання.

4. Стан ведення  зошитів з математики, англійської мови, української мови та літератури у 2 – 11 класах

5.Об’єктивність  оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм:

 -оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

-проведення тематичного обліку навчальних досягнень учнів;

-правильність виставлення семестрових оцінок.

                У школіучителі-предметники спланували роботу на основі навчальних програм  і кількості годин, визначених робочим навчальним планом навчального закладу.І  за кількістю  проведених навчальних годин і за змістом  навчальні плани та програми виконано на  98,7%. Вчителями  повністю відпрацьовано графік   контрольних робіт за кількістю  тематичного оцінювання. Обов’язкові  контролюючі види робіт з: географії, біології, історії, фізики, хімії  української та англійської мов, української літератури,  математики виконано на 100%. Практичні та лабораторні роботи  з географії, біології, фізики,хімії виконано в повному обсязі. Рівень знань учнів  перевірено шляхом проведення моніторингу.

               

Робота з педагогічними кадрами

Загальна кількість педагогічних працівників школи станом на 30.05.2018р. становить 45 осіб. З них:

-          вчителі –34

-          керівники – 4

-          вихователі – 1

-          педагоги-організатори –

-          практичні психологи – 1

-          соціальні педагоги – 1

-          логопеди –

-          керівники гуртків – 4

Освітній рівень:

-          з вищою освітою – 39

-          з незакінченою освітою –

-          з середньою спеціальною – 6

-          з середньою загальною –

Сумісники –

Пенсіонери – 7

Стаж роботи:

-          до 3 років – 6

-          3 – 10 років – 9

-          10 – 20 років – 11

-          понад 20 років – 19

Категорійний склад педагогів:

-          вища категорія – 13

-          І категорія – 9

-          ІІ категорія – 7

-          Спеціаліст – 16

Мають звання:

-          Вчитель-методист – 5

-          Старший вчитель – 4

У 2017-2018н.р. було подано дві заяви на проходження атестації від вчителя математики Зражевської О.В.на підтвердження раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» та вчителя образотворчого мистецтва Процишиної В.В. на підтвердження раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель-методист». За атестаційний період вчителі провели відкриті уроки та заходи відповідно графіка, і за результатами атестаційної комісії Зражевська О.В. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категоріїкатегорії», Процишина В.В.відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «учитель-методист».Педагогічні працівники проходять курсову перепідготовку відповідно до перспективного плану.

Атестація та курсова перепідготовка  вчителів школи

 

 

 

К-ть працівників

%

Атестація

2

5

Курсова перепідготовка

3

7

 

 

Протягом навчального року відбувалася плинність кадрів. Так з грудня місяця було звільнено 5 вчителів за певних причин: за переведенням, стан здоров’я, догляд за дитиною до 14 років, переїзд в інше місто на постійне місце проживання, віддаленість від місця проживання. Вчитель історії     Куліш С.М. був призваний на військову службу за контрактом на час проведення АТО на сході країни.

Про  організацію харчування учнів станом на травень

Перелік питань

 

Контингент

Загальна кількість учнів

530

Кількість учнів 1-4-х кл.

234

Кількість учнів 5-9-х кл.

179

Кількість учнів 10-11-х класів

49

Охоплення харчуванням

Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені всіма видами харчування

530

%

100

З них: кількість учнів 1-4-х кл.

234

%

100

З них: кількість учнів 5-9-х кл.

247

%

100

З них: кількість учнів 10-11-х кл.

49

%

0

Загальна кількість учнів ЗНЗ, які охоплені гарячим харчуванням

486

%

92

З них: кількість учнів 1-4-х кл.

234

%

100

З них: кількість учнів 5-9-х кл.

206

%

88

З них: кількість учнів 10-11-х кл.

46

%

94

Пільгове харчування

Кількість дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС

0

З них забезпечено безоплатним харчуванням

0

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7

З них забезпечено безоплатним харчуванням

7

Загальна кількість дітей з малозабезпечених сімей

6

З них забезпечено безоплатним харчуванням

6

Загальна кількість дітей з багатодітних сімей

61

З них забезпечено безоплатним харчуванням

61

Загальна кількість дітей-інвалідів, які навчаються у ЗНЗ

7

З них забезпечено безоплатним харчуванням

7

Дієтичне харчування

ЗНЗ, в яких організовано дієтичне харчування

 

Кількість учнів, які перебувають на диспансерному обліку

13

З них: організовано дієтичне харчування

13

%

3

Харчування в ГПД

Кількість учнів, які відвідують групу подовженого дня

60

З них охоплено гарячим харчуванням

60

%

100

Кількість учнів забезпечено безоплатним харчуванням

15

З них: звільнені від оплати 100%

            звільнені від оплати 50%

6

9

%

25

                Комісія адміністративного контролю за якістю харчування учнів на початку кожного семестру здійснює перевірку з питань асортименту продукції, перевірки цін на основні справи, наявність контрольних порцій, якості та дотримання норм виробів та продуктів харчування. Батьки учнів школи мають змогу щоденно ознайомитися з меню та фіксувати пропозиції та скарги щодо харчування у книзі скарг та пропозицій, яка розміщена на стенді у шкільній їдальні.

Стан дитячого травматизму за 2017-2018н.р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я» та з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальному закладі, протягом 2017 – 2018 навчального року була продовжена робота по  створенню безпечних умов освітнього процесу: проведена профілактично-роз’яснювальна робота щодо попередження нещасних випадків, проведені заходи з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

В школі протягом 2017 – 20187н.р. був зареєстрований один нещасний випадок: учень 11 класу Чернишов Р. зламав руку під час гри у футбол.З цього приводу було створено комісію з розслідування нещасного випадку, що стався з учнем та оформлено і передано до управління освіти департаменту гуманітарної політики відповідні акти.

Пріоритетні напрямки навчально-виховної роботи на 2018 -2019  навчальний рік

Основні  завдання з навчально-виховної роботи на наступний навчальний рік:

- будова освітнього процесу у відповідності до законодавчих актів України, нового державного стандарту освіти;

- надання якісних освітніх послуг, що є нагальною потребою сьогодення;

- створення умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (ст. 20 закону України «Про освіту»): відкриття 3-х класів з інклюзивним навчанням 1б, 2а, 2б;

- вдосконалення  практики державно- громадського управління закладу;

- забезпечення зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання і виховання їх впровадження у  освітній процес;

- створення умов до навчання дітей різних соціальних категорій;

- впровадження проектів «Я у медіапросторі» (1-4 кл.), «Основи медіа грамотності» (5-9 кл.), «Медіакультура» (10-11 кл.);

- відкриття 3-х перших класів: два за концепцією «Нова українська школа», третій клас за проектом «Інтелект України»;

- введення німецької мови з першого класу (варіативна складова);

- допрофільне навчання у 9-х класах: математика, українська мова;

 - навчання за профілем «українська філологія» у 10 та 11 класах;

- вивчення двох іноземних мов з 5-го класу: англійська, німецька;

- адаптація  учнів  1-х класів та  учнів 5-х класів до навчання;

- впровадження новітніх технологій навчання, долучаючи учнів до світових джерел інформації через мережу Інтернет;

- забезпечення якісної підготовки та проведення ДПА і ЗНО;

- забезпечення наступності між початковою школою, середньою школою, старшою школою навчального закладу;

- введення годин факультативів, курсів за вибором, які сприяють якісному вивченню предметів базового компоненту;

- організація роботи гуртків з урахуванням пропозицій батьків, учнів, педагогічних кадрів.

Забезпечення прав особистості на загальну освіту

-          створення рівних можливостей для дітей і молоді в здобутті якісної освіти   обсягах національного стандарту;

-          створення умов для соціально незахищених, багатодітних та малозабезпечених сімей; здійснення профілактичних заходів з питань запобігання правопорушень та дитячої бездоглядності;

-          підтримка обдарованих, творчо працюючих учнів;

-          забезпечення організаційно-правової основи функціонування школи;

-          забезпечення збереження життя та здоров’я учнів і співробітників школи; охорона  праці та БЖД;

-          забезпечення виконання Закону України «Про освіту» та охоплення учнів навчанням.

Аналіз з виховної роботи за грудень-травень 2017-2018 н.р.

      З 1 грудня виховна робота велася з семи напрямків: національно-патріотичний, професійна орієнтація, художньо-естетичний, родинно-сімейний, еколого-натуралістичний, привентивне та фізичне виховання. 

       Ми тісно співпрацювали з громадськими організаціями: Нарконон Дніпро, Асет, Таромською радою ветеранів, з представниками патрульної поліції, волонтерською організацією Рубанівською Храму, фронтовими волонтерами «Лелеки», полком «Дніпро-1».

      Брали участь у багатьох заходах: мікрорайону, району та міста. Рій «Нащадки козаків» ввійшов у ІІ відбірковий тур гри «Сокіл» («Джура») в    10-ку кращих шкіл міста серед  92.  У третьому відбірковому турі міської гри є учасниками, змагання проходили в лютому, березні та з 11 по 13 травня відбувалося таборування. Учні 10-11 класів брали участь у грі «Прорив» («Дніпровська звитяга»), змагання відбувалися 27 квітня, а команда юнаків   8-9 класів у грі «Прорив» («Дніпровська звитяга») вибороли 1 місце у номінації «Стройова підготовка»  19 травня. Успішно виступила команда дівчат юних пожежних у районному огляді вибороли 1 місце, у місті – 3.

    Учні нашої школи -  Безматерних Анастасія, Щетіннікова Вероніка та Бровко Анастасія вибороли 1, 2 місце у районному конкурсі читців «О, слово рідне, що без тебе я?»

       Учнівське самоврядування рада старшокласників DRIVE у районному огляді моделі учнівського самоврядування вибороли 1 місце.

    Ансамбль ложкарів переміг у районному конкурсі «Зоряне коло» і став лауреатом І ступеня в обласному огляді-фестивалі (керівник Мандрусь С.П.).

      У школі ми проводимо ряд традиційних заходів: колядування на Різдво, свято Стрітення та Масляної, свято родини, рада старшокласників пришли з ініціативою проведення шкільної «Ліги сміху» та новорічне свято. На День Соборності учні 10-11 класів провели літературно-музичну композицію «Моя соборна Україна – одна на всіх як оберіг», де були присутні учасники АТО-  Давид Гурцкая і Олександр Бунаков.  На День пам’яті героїв Небесної сотні учні 9-А класу провели лінійку-реквієм «Вони помирали, щоб була України». 24 квітня відбулася зустріч із вдовою загиблого випускника нашої школи Томіловича Дениса та його сім’єю, був присутній автор книги «Ілловайський щоденник» Роман Зіненко. Адміністрація школи звернулася з клопотанням до мера міста про дозвіл встановлення меморіальної дошки на будівлі школи загиблим воїнам АТО.

      Велика увага приділяється фізичному вихованню учнів, за цей період на стадіоні нашої школи проведено регіональні змагання «Старти надій», де наша школа посіла 1 місце, а в районному – 3 місце, «Козацький гарт» -          2 місце серед трьох шкіл. Учні нашої школи змагалися у легкоатлетичному пробізі. Вперше було запроваджено велоквест (переможці отримають грамоти на святі Останнього дзвоника).

    Найулюбленішим святом видалося свято вишиванки та звичайно ж «Колор фест». Ми зустрічалися з цікавими людьми, відвідали театри та музеї, але планів у нас залишилося дуже багато.

Стан матеріально-технічної бази КЗО «СЗШ №123» ДМР за 2017-2018 н.р.

№ з/п

Місяць

Зміст виконаних робіт

За який кошт

1

Вересень

1.Зроблено та відкрито новий туалет в будівлі майстерні для діток молодшої школи

2.Проведено ремонт системи опалення (батерфляй, фланець) (для підписання паспорту готовності до роботи в опалювальний період)

3. Монтаж дверей в кабінках жіночого туалету

Батьківські

Бондаренко О.Г.

 

Подарунок випускників 11кл

 

Компанія «GIZ» безкошт

2

Жовтень

1.Зроблено доріжку з бетонних плит для переходу дітей з майстерні до їдальні закладу

Бондаренко О.Г.

3

Листопад

1. Проведено роботу по укріпленню стіни сараю

2. Демонтаж аварійного димоходу пічного опалення на даху школи

3.Вивоз сміття з території школи

Батьківські

 

Батьківські

 

 

Лобаченко І.С.- депут

4

Грудень

1.Встановлено мультимедійну дошку та систему відеоконференцзв’язку в кабінеті інформатики

2.Придбано  первинні  засоби пожежогасіння (вогнегасники) в класні кімнати закладу

Бюджет

 

 

 

 Батьківські

5

Січень

1.Підписка періодичних видань

2. Відкрито тир облаштування вогневого рубежу для навчальної стрільби   в тирі 

3. Проведено нове освітлення в роздягальнях закладу

4. Монтаж перегородок в туалеті майстерні

Батьківські

Бондаренко О.Г.

 

 

Лобаченко І.С.- Депут

 

Батьківські

6

Лютий

1.Придбано інформаційні стенди в кабінет ЗДВР

2. Проведено монтажні роботи системи опалення (аварійна служба)

Батьківські

 

Бюджет

7

Березень

1.Заміно шифер на даху майстерні

2. Проведено нову водопровідну інженерну мережу в будівлю майстерні

 

Батьківські

 

Бондаренко О.Г.

8

Квітень

1.Облицювання центральної стіни вестибюля МДФ

2.Проведено перевірку пожежних кран-комплектів

3.Проведено перевірку випробування на тиск та витрату води зовнішнього гідранта

Батьківські

 

Батьківські

 

Батьківські

9

Травень

2. Облаштовано шкільне  подвір’я квітами, туями, ялинками

3.Проведено лабораторний аналіз питної води в навчальному закладі

4.Повністю замінено зовнішній   кабель системи відео нагляду

5.Полагоджено центральне освітлення

Батьківські

«Зеленбуд»

Бюджет

 

Батьківські

 

Батьківські

 

План укріплення матеріально-технічної бази  КЗО «СЗШ №123» ДМР на 2018-2019 н. р.

 

Червень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Косметичний ремонт приміщень школи

Протягом місяця

Завгосп

 

2

Контроль за виконанням вимог ОП під час проведення ремонту.

Протягом місяця

Завгосп

 

3

Обладнати приміщення будівель автоматичною системою пожежної сигналізації (припис)

До 04.06.18

Бюджет

 

4

Обладнати приміщення системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (припис)

До 04.06.18

Бюджет

 

5

Передача показників фактичного використання води та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

6

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.06.18

Завгосп

 

7

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.06.18

Завгосп

 

8

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.06.18

Завгосп

 

9

Покіс трави на території закладу

Протягом місяця

Завгосп

 

10

Контроль по вивозу сміття з території закладу

постійно

Завгосп

 

11

Установити систему доочищеної питної води

Протягом року

Завгосп

 

 

Липень 

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Капітальний ремонт даху на основній будівлі закладу

Протягом року

Бюджет

 

2

Обробити засобами вогнезахисту дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) (припис)

Протягом року

Бюджет

 

3

Утеплення фасаду будівель закладу

Протягом року

Бюджет

 

4

Капітальний ремонт спортивної зали в основній будівлі закладу

Протягом року

Бюджет

 

5

Передача показників фактичного використання води та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

6

Повірка манометрів та термометрів

До 25.07.18

Завгосп

 

7

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.07.18

Завгосп

 

8

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.07.18

Завгосп

 

9

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.07.18

Завгосп

 

10

Гідравлічне випробування  та промивка системи опалення

До кінця місяця

Бюджет

 

11

Перевірка актів готовності вимірювання опору та заземлення

До кінця місяця

Завгосп

 

12

Покіс трави на території закладу

Протягом місяця

Завгосп

 

 

Серпень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Проведення перевірки якості ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року приміщень школи та пришкільної ділянки.

До 10.08.18

Завгосп

 

2

Проведення технічного обслуговування вогнегасників

До 23.04 18

ТОВ «Спец захист»

 

3

Підготовка системи опалення.

До 10.08.18

Завгосп

 

4

Підписання акту готовності школи до нового навчального року.

Протягом місяця.

Завгосп

 

5

Підписання паспорту готовності до роботи в опалювальний період 2018/2019 рр

Протягом місяця.

Завгосп

 

6

Проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з техпрацівниками до нового навчального року

До 25.08.18

Завгосп

 

7

Розподілити обов’язки між техпрацівниками.

До 25.08.18

Завгосп

 

8

Аналіз витрат коштів  на косметичний ремонт школи.

 

До 25.08.18

Завгосп

 

9

Передача показників фактичного використання води та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

10

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.08.18

Завгосп

 

11

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.08.18

Завгосп

 

12

Покіс трави на території закладу

Протягом місяця

Завгосп

 

 

Вересень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Забезпечення відповідного санітарно-гігієнічного, теплового, світлового, протипожежного режиму в закладі.

Постійно

Завгосп

 

2

Провести огляд стану та збереженості шкільного майна, обладнання навчальних кабінетів.

Два рази на рік

Завгосп

 

3

Закріплення ділянки шкільної території за класами для прибирання.

До 10.09.18

Завгосп

 

4

Передача показників фактичного використання води та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

5

Перевірка виконання санітарно-гігієнічних норм та естетичного вигляду класів, та робота з цих питань техперсоналу.

Кожного четверга в навчальному році

Завгосп, медсестра 

 

6

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.09.18

Завгосп

 

7

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.09.18

Завгосп

 

8

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.09.18

Завгосп

 

9

Систематичне списання матеріальних цінностей.

Протягом навчального року

Завгосп

 

10

Покіс трави на території закладу

Протягом місяця

Завгосп

 

 

Жовтень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Організація заходів щодо дотримання оптимального температурного режиму під час осінньо-зимового періоду.

Протягом місяця

Завгосп

 

2

Перевірка стану температурного  режиму в школі.

Протягом опалювального сезону

Завгосп

 

3

Проведення інвентаризації.

Згідно з графіком

Завгосп

 

4

Провести перевірку зовнішнього протипожежного водопостачання (гідрант)

До 05.10.19

ТОВ «ДИСА-2ДА»

 

5

Передача показників фактичного використання води, тепла та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

6

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.10.18

Завгосп

 

7

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.10.18

Завгосп

 

8

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.10.18

Завгосп

 

 

Листопад

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивному залі,  обідній залі, санвузлах та інших приміщень школи.

Постійно

Завгосп

 

2

Санітарний стан подвір’я школи

Протягом місяця

Завгосп

 

3

Підготовка заявки на бюджет 2019 рік  (поточний ремонт школи)

До 25.11.18

Завгосп

 

4

Передача показників фактичного використання води, тепла та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

5

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.11.18

Завгосп

 

6

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.11.18

Завгосп

 

7

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.11.18

Завгосп

 

 

 

 

 

Грудень

 

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Контроль за станом шкільного подвір’я, усунення зледеніння доріжок і сходинок.

Протягом місяця

Завгосп

 

2

Заявка на бюджет 2019 року (поточний ремонт школи)

 

Завгосп

 

3

Передача показників фактичного використання води, тепла та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

4

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.12.18

Завгосп

 

5

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.12.18

Завгосп

 

6

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.12.18

Завгосп

 

 

Січень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Контроль за станом шкільного подвір’я, усунення зледеніння доріжок і сходинок.

Протягом місяця

Завгосп

 

2

Наказ «Про створення постійно діючої комісії з придбання, обліку і списання матеріальних цінностей»

До 03.01.19

Завгосп

 

3

Наказ «Про призначення відповідальної особи за пожежну безпеку закладу»

До 03.01.19

Завгосп

 

4

План заходів щодо посилення протипожежного та техногенного захисту закладу

До 10.01.19

Завгосп

 

5

Затвердження графіка відпусток техпрацівників

До 10.01.19

Директор, завгосп

 

6

Передача показників фактичного використання води, тепла та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

7

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.01.19

Завгосп

 

8

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.01.19

Завгосп

 

9

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.01.19

Завгосп

 

 

Лютий

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Контроль за забезпеченням відповідного санітарно-гігієнічного, теплового, світлового, протипожежного режиму в закладі.

Протягом місяця

Завгосп

 

2

Контроль за станом шкільного подвір’я, усунення зледеніння доріжок і сходинок.

Протягом місяця

Завгосп

 

3

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.02.19

Завгосп

 

4

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.02.19

Завгосп

 

5

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.02.19

Завгосп

 

6

Передача показників фактичного використання води, тепла та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

7

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2018 рік

До 28.02.19

Завгосп

 

 

Березень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Контроль за станом шкільного подвір’я, усунення зледеніння доріжок і сходинок.

Протягом місяця

Завгосп

 

2

Планування поточних ремонтних робіт у школі (узгодження плану).

Протягом місяця

Завгосп

 

3

Провести обрізку сухих гілок на деревах на території закладу

Протягом місяця

Завгосп

 

4

Проходження медогляду техпрацівників закладу

До 20.03.19

Завгосп

 

5

Передача показників фактичного використання води та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

6

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.03.19

Завгосп

 

7

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.03.19

Завгосп

 

8

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.03.19

Завгосп

 

 

Квітень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Прибирання закріплених ділянок за класами шкільного подвір’я.

Щотижня

Завгосп

 

2

Висадка квітів на клумби школи

До кінця місяця

Завгосп

 

3

Провести перевірку працездатності пожежних кран-комплектів

До 04.04.19

Приватне підприємство «Аякс»

 

4

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.04.19

Завгосп

 

5

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.04.19

Завгосп

 

6

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.04.19

Завгосп

 

7

Передача показників фактичного використання води та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

 

Травень

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Прибирання закріплених ділянок за класами шкільного подвір’я.

Щотижня

Завгосп

 

2

Підготовка до ремонтних робіт в навчальному закладі

Протягом місяця

Завгосп

 

3

Періодичний огляд вогнегасників

До 05.05.19

Завгосп

 

4

Перевірка задовільного стану пожежного інвентарю

До 05.05.19

Завгосп

 

5

Перевірка стану електрогосподарства в будівлях закладу

До 25.05.19

Завгосп

 

6

Передача показників фактичного використання води та електроенергії

Кожен день, крім вихідних

Завгосп

 

7

Покіс трави на території закладу

Протягом місяця

Завгосп

 

8

Проведення лабораторного аналізу питної води

До 10.15.19

Бюджет

 

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

·         захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

·         звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

·         обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

·         брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

·         завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

·         брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

·         отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

·         виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

·         сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

·         поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

·         дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

·         формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

·         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

·         формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

·         виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

·         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

інклюзія,

Стаття 20. Інклюзивне навчання = класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.